BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Svovlsyre

Udskriv

Andre navne: Dihydrogentetraoxosulfat, gerbersyre, tetraoxosvovlsyre, vitriolsyre. (Eng.: Sulfuric acid, brimstone acid, oil of vitriol, sulphuric acid)

Svovlsyre er en diprotisk syre der er en hygroskopisk, farveløs olieagtig væske. Saltene af svovlsyre benævnes sulfater, fx natriumsulfat eller jern(II)sulfat

Svovlsyre danner estre med flere biologiske molekyler fx heparin og chondroitinsulfat. Eksempler på salte af svovlsyre: Zinksulfat, ammoniumsulfat, kobbersulfat og thallium(i)sulfat.

Ved blanding af den koncentrerede syre med vand udvikles kraftig varme. Svovlsyre har næsten dobbelt så stor densitet (vægtfylde) end vand, hvis vand skal blandes med svovlsyre skal syren hældes i vandet. Hvis man gør det omvendt dvs. hælder vandet i syren så lægger vandet sig ovenpå på grund af syrens høje densitet, i grænsefladen mellem svovlsyren og vandet udvikles der en meget kraftig varme med en eksplosionsagtig kogning til følge. Derfor: Altid syren i vandet.

MV= 98,08 g/mol; SMP= 10,36oC; KP= 338oC; pKs1=  -3; pKs2= 1,92; densitet = 1,84; CAS-nummer: 7664-93-9

Oleum, også kaldet rygende svovlsyre er koncentreret svovlsyre hvori der er opløst overskud af svovltrioxid, CAS-nummer for rygende svovlsyre: 8014-95-7

Batterisyre er en opløsning af 37-38% svovlsyre i vand og som anvendes i blyakkumulatorer.

Se også svovltrioxid, methansulfonsyre og tabellen: Fysiske egenskaber ved almindelige syrer og baser.

Svovlsyre

Strukturen af svovlsyre 

3D Struktur af svovlsyre

Højreklik på figur for menu. Rotation: Til. Fra

Tak til JSmol holdet

BioSite 21/5,02; 22/1,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13