BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Fysiske egenskaber ved almindelige syrer og baser

Udskriv

 

Se ogs artiklene om syrer og baser, carboxylsyrerne, baserne og om strke og svage syrer.

Navn Formel pKs1 pKs2 pKs3 pKs4 Mol. vgt densitet Molaritet af den konc. opl. Konc. i % af den koncen- trerede opl. Saltenes endelse
Halogenholdige syrer
Saltsyre (rygende) HCl -6       36,46 1,19 12,1 37 Chlorider
Hypochlorsyrling HClO 7,25       52,45       Hypochloriter
Chlorsyrling HClO2 2       68,44       Chloriter
Chlorsyre HClO3 0       84,43       Chlorater
Perchlorsyre HClO4 -9       100,46  1,67  11,8  71  Perchlorater
Brombrinte HBr -6       80,9  1,73  13,3  62  Bromider
Bromsyre HBrO3 0       128,91       Bromater
Hydrogenfluorid HF 3,45       20,01  1,15  27,6  48  Fluorider
Iodbrinte (jodbrinte) HI -8       127,9 1,96 10,3 67 Iodider (jodider)
Iodundersyrling, jodundersyrling HIO         143,90        
Iodsyre HIO3         175,88       Iodater
Periodsyre HIO4         191,91       Periodater
  H5IO6         227,88        
Nitrogensyrer (salpetersyrer)
  HNO         31,01       Hyponitriter
Salpetersyrling HNO2 2,9 (3,29)       47,00       Nitriter
Salpetersyre (rygende) HNO3 -1,32       63,02 1,42 15,8 70 Nitrater
Peroxysalpetersyre HNO4         79,01       Peroxynitrater

Phosphorsyrer

Phosphorundersyrling H3PO2 2,0       65,98       Hypophosfiter
Phosphonsyre (phosphorsyrling) H3PO3 1,8       81,97       Phosfiter
Phosphorsyre, orthophosphorsyre H3PO4 2,12 7,21 12,67   98,00 1,70 14,8 85 Phosphater
Peroxophosphorsyre H3PO5         113,95       Peroxyfosfater
  H4P2O5         145,93       Diphosfiter
Hypophosphorsyre H4P2O6         161,92       Hypodiphosphater
Pyrophosphorsyre H4P2O7 0,85 1,49 5,77 8,22 177,91       Diphosphater
Peroxodiphosphorsyre H4P2O8         193,90       Peroxydiphosphater

Svovlholdige syrer (svovlsyrer)

Hydrogensulfid H2S 7,06 12,9     34,08       Sulfider
Sulfoxylsyre H2SO2         66,06       Sulfoxylater
Svovlsyrling H2SO3 1,81 6,91     82,05       Sulfiter
Svovlsyre H2SO4 -3 (-2) 1,92     98,08 1,84 18,0 97 Sulfater
Peroxosvovlsyre H2SO5         114,03       Peroxysulfater
Thiosvovlsyre H2S2O3         114,11       Thiosulfater
  H2S2O4         130,10       Dithioniter
  H2S2O5         146,09       Disulfiter
  H2S2O6         162,08       Dithionater
Pyrosvovlsyre H2S2O7         178,07       Disulfater
Peroxydisvovlsyre, svovloversyre H2S2O8         194,06       Peroxydisulfater
Arsensyrer
Arsensyrling H3AsO3         125,94       Arsenitter
Arsensyre H3AsO4 2,2 6,97 11,53   141,94       Arsenater
Borsyrer
Borsyre H3BO3         61,84       Borater
Selensyrer
Hydrogenselenid H2Se 3,77 10,0     80,98        
Selensyrling H2SeO3 2,5       128,95        
Selensyre H2SeO4 -3 1,92     144,94       Selenater
Organiske syrer (se ogs carboxylsyrers syrestyrke)
Carbonsyre H2CO3 6,37 10,25     61,00       Carbonater
Eddikesyre (iseddike) CH3COOH 4,76       60,05 1,05 17,5 100 Acetater

Se ogs slilciumsyre og metasiliciumsyre.

BioSite 6/3,98; 11/4,21

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13