BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Systematik

Udskriv

Ved latinsk navngivning (videnskabelig navngivning) af arter består navnet først af et slægtsnavn (fx Solanum) derefter af et artsnavn (fx dulcamára) så bittersød natskygge kommer til at hedde: Solanum dulcamára L. hvor L. angiver at det var Linné der først gav planten dens latinske navn (beskrev arten). Slægtsnavnet er altid med stort begyndelsesbogstav, og artsnavnet med lille, ofte er det latinske navn også skrevet med kursiv. Hvis et navn gentages i en tekst vil man ofte forkorte ved at angive slægtsnavnet med stort, fx bruges ofte E. coli i stedet for Escherichia coli.

Dertil kommer undergrupperinger som racer ved hunde, katte og andre tamdyr, stammer og serotyper ved mikroorganismer og cultivar (sorter) som ved planter (fx rosensorter).

Gruppering Eksempel Engelsk
Riger Dyreriget Kingdom
Række/fyla Chordater (hvirveldyr) Phyla
Klasser Pattedyr Classes
Ordner Rovdyr Orders
Familier Hundefamilien Families
Slægter Ræv Genera
Arter Almindelig ræv Species

Supplerende litteratur: Seberg, O. og Fredriksen, S. 2007. Hvorfor ændres klassifikationer?. Urt nr1 s.36-45 som handler om ændringer i arters systematiske tilhørsforhold når ny viden kommer til.

 

BioSite 27/11,00; 25/3,07

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13