BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Temperatur kvotient (Q10)

Udskriv

Enzymatiske reaktioner er meget temperaturafhængige, temperaturafhængigheden af en reaktion beskrives vha. Arrhenius ligningen:

k = Ae-Eq/RT

Hvor k = hastighedskonstanten for reaktionen, A er en konstant som er relateret til molekylernes kollisionsfrekvens, Eq er aktiveringsenergien, T temperaturen i Kelvin. Når man betragter temperaturens indflydelse på reaktionshastigheden er det nyttigt at have en temperatur kvotient ved at sammenligne hastigheden ved to forskellige temperaturer. En temperaturforskel på 10oC er blevet standard. Den faktor med hvilke en reaktions hastighed stiger ved en 10o stigning i temperaturen benævnet Q10, hvis reaktionshastigheden fordobles er Q10 = 2. Q10 beregnes ved brug af Van't Hoff ligningen:

 Van't Hoff ligningen

hvor k1 og k2 er hastighedskonstanterne ved temperaturerne t1 og t2. Hastighedskonstanterne k1 og k2 kan hvis man vil betragte hele metaboliske processer erstattes med M1 og M2 hvor de to M værdier angiver hastighederne for den samlede proces ved de givne temperaturer. Det er vigtigt at bemærke at Q10 ikke har nogen teoretisk basis men i stedet er en ren empirisk værdi. Ydermere er Q10 for en given reaktion forskellig over forskellige temperaturområder så det er vigtigt ved anførelsen af en Q10 værdi også at angive ved hvilket temperaturområde Q10 værdien er beregnet. Kemiske reaktioner har Q10 værdier på 2 til 3 medens rent fysiske processer så som diffusion er mindre følsomme overfor temperaturændringer, dvs har Q10 værdier som ligger nærmere 1. Temperaturafhængigheden af visse metaboliske processer kan dog udvise meget mindre følsomhed overfor temperaturændringer idet de enzymer som indgår i processerne kan have brede temperaturoptima og/eller enzymerne kan have forskellige temperaturoptima, så hvor nogle eksempelvis er på vej op ad deres temperaturoptimumskurve, kan andre være på vej ned hvis temperaturen eksempelvis er stigende.

R. Eckert and D. Randall. 1983. Animal Physiology, Mechanisms and Adaptations. W.H. Freeman and Company, San Francisco; F.B. Salisbury and C.W. Ross. 1992. Plant physiology, Wadsworth, Belmont, California.

 

BioSite 2/12,98; 21/2,03

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13