BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Transaminering

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Transamination)

I katabolismen af mindst 12 aminosyrer (alanin, arginin, asparagin, asparaginsyre, tryptophan, tyrosin, cystein, isoleucin, leucin, lysin, phenylalanin og valin) fjernes α -aminogruppen ved transaminering. I sådanne reaktioner overføres α -aminogruppen til α -C-atomet på en α-ketosyre, i de fleste tilfælde α-ketoglutarat, efterladende den korresponderende α-ketosyreanalog til aminosyren og medførende aminering af α-ketoglutarat til L-glutaminsyre. Reaktionerne katalyseres af enzymer benævnt aminotransferaser eller transaminaser. De fleste behøver α-ketoglutarat som aminogruppe acceptor og de er derfor specifikke overfor substratparret α -ketoglutarat-L-glutamat. Reaktioner der katalyseres af transaminaser er frit reversible og har en ligevægtskonstant på omkring 1,0. Ved transaminasernes virke samles aminogrupperne fra forskellige aminosyrer i form af kun en α -aminosyre, sædvanligvis glutaminsyre. Glutaminsyre - slutproduktet af de fleste transamineringer, fungerer som specifik aminogruppedonor i en serie af reaktioner hvori aminogruppen konverteres til nitrogenholdige eskretionsprodukter. Transaminaser findes både i mitochondrier og i eucaryote cellers cytosol. Hos pattedyr foregår samlingen af aminogrupper fra andre aminosyrer i cytosolen, katalyseret af cytosolformen af aspartattransaminase med dannelse af glutaminsyre. Glutaminsyren indtræder i mitochondrie matrixen via et specifikt membrantransportsystem (malat-aspartat shuttlen), dér deamineres den direkte eller bliver aminogruppe donor til oxaloacetat givende aspartat - en af aminogruppedonorene i urinstofdannelsen. Alle transaminaserne har samme prosthetiske gruppe og har fælles reaktionsmekanisme. Den prosthetiske gruppe er pyridoxalphosphat der er ikke-kovalent bundet (men alligevel ret fast) til enzymproteinet, pyridoxalphosphat fungerer som bærer af aminogruppen under transamineringen. Under den katalytiske cyclus undergår den reversibel omskiftning mellem dens frie aldehydform, pyridoxalphosphat og dens aminerede form, pyridoxaminphosphat. 

Se også biosyntesen af valin og lysin.

Eksempel på transaminering af aminosyrer

BioSite 28/3,99: 25/10,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13