BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Hydrater

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Hydrates)

Mange krystallinske salte indeholder vand bundet i krystalgitteret i et bestemt forhold. For eksempel indeholder kobbersulfat ofte krystalvand i forholdet 5 vandmolekyler til hvert CuSO4. Disse salte benævnes hydrater, eksempelvis benævnes CuSO4 ·  5H2O kobbersulfat pentahydrat. Hydrater forekommer ikke kun ved uorganiske salte, krystaller med organiske stoffer kan også indeholde bundet vand, se for eksempel raffinose. Forbindelser hvor det bundne vand er fjernet benævnes anhydrater som ikke må forveksles med syreanhydrider. Vandmolekylerne er bundet på forskellige måde i krystallerne. Via hydrogenbindinger til krystallens andre komponenter, ved at optage ledig plads mellem krystallens andre komponenter eller ved at være kompleksbundet. Det er ofte muligt at fjerne de bundne vandmolekyler ved at opvarme krystallerne i 110oC i tør luft. For eksempel vil de blå krystaller med kobbersulfat pentahydrat blive til hvide krystaller af rent kobbersulfat. Stoffer der har mistet deres bundne vand er ofte hygroskopiske dvs. "vandsugende" for eksempel bruges vandfrit calciumchlorid til at tørre luften i fugtige rum.

Hydratnavn Antal vandmolekyler Eksempel
Anhydrat 0 Magnesiumchlorid
Monohydrat 1 Natriumhydrogensulfat monohydrat
Dihydrat 2 Calciunchlorid dihydrat
Trihydrat 3 Bly(II)acetat trihydrat
Tetrahydrat 4 Kaliumnatriumtartrat tetrahydrat
Pentahydrat 5 Kobber(II)sulfat pentahydrat
Hexahydrat 6 Magnesiumchlorid hexahydrat
Heptahydrat 7 Jern(II)sulfat heptahydrat
Octahydrat 8 Bariumhydroxid octahydrat
Nonahydrat 9 Chrom(III)nitrat nonahydrat
Decahydrat 10 Natriumsulfat decahydrat
Dodecahydrat 12 Natriumphosphat dodecahydrat

Jernalun
Hexadecahydrat 16 Aluminiumsulfat hexadecahydrat

 

BioSite 26/5,05; 5/9,15

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13