BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Salt og salte

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Salt)

Salte er ionforbindelser eksempelvis dannet af kationer fra baser og anioner fra syrer. Eksempelvis kan man sige at NaCl er dannet af kationen (Na+) fra basen NaOH og anionen (Cl-) fra syren HCl. Ikke kun de mineralske syrer danner salte, det gør organiske syrer også som eddikesyre (fx blyacetat), fedtsyrer og oxalsyre. Ofte danner saltene en ionkrystal. 

Dobbeltsalte (binære salte) er salte hvor der er flere forskellige kationer eller anioner i krystallen, fx kan kationen være natrium (Na+) og de to anioner være henholdsvis bromid (Br-) og chlorid (Cl-). Dobbeltsalte ses hyppigt hos mineraler.

Triplesalte (tripelsalte, ternære salte) er som dobbeltsalte, salte hvor der er forskellige kationer og anioner i krystallen, et eksempel er kaliumperoxomonosulfat.

Eksempler på salte: Magnesiumchlorid, phytater, calciumpropanoat. Eksempel på dobbeltsalte: Alun og natriumaluminiumphosphat.

Se også zwitterioner (indre salte), hydrater samt fysiske egenskaber ved almindelige syrer og baser.

 

BioSite 5/7,04; 31/7,11

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13