BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Methylenblåt

Udskriv

Andre navne: Methylthioniniumchlorid, 3,7-bis(dimethylamino)phenothiazin-5-iumchlorid. (Eng.: Methylene blue, C.I. 52015, 3,7-bis(dimethylamino)-phenothiazin-5-ium chloride)

Methylenblåt anvendes som farvestof i bakteriologi idet det bindes til sure polysaccharider (som bl.a. forekommer på bakteriernes overflade) og nucleinsyrer, hvorfor methylenblåt er et velegnet generelt farvestof til bakterier. Har også været anvendt som redoxindikator ved studiet af biokemiske oxidations-reduktions reaktioner idet det ved reduktion, reversibelt ændres til det farveløse leuco-methylenblåt. Der er foreslået to forskellige mekanismer hvorved denne oxidation-reduktion foregår. Methylenblåt har absorptionsmaxima ved hhv. 609 og 668 nm. Methylenblåt har iøvrigt en strukturel lighed med isoalloxazin-ringsystemet i FAD og FMN der også deltager i oxidations-reduktions reaktioner.

MV= 285,41 g/mol (den reducerede form), 319,86 (chloridsaltet); bruttoformel: C16H18ClN3S; log Ko/w: 5,85; CAS-nummer: 61-73-4

Strukturen af methylenblåt 

3D Struktur af methylenblåt

Højreklik på figur for menu. Rotation: Til. Fra

Tak til JSmol holdet

BioSite 1/7,00; 5/6,03; 22/4,14

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13