BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Smeltepunkt

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Melting point)

Smeltepunktet er den temperatur hvor et stof går fra den faste form til flydende form. Smeltepunktet kan anvendes som et renhedskriterie for kemiske stoffer. Rene stoffer har oftest et veldefineret smeltepunkt hvor smeltningen af stoffet sker i et snævert temperaturområde. Urene stoffer kan have et lavere smeltepunkt, som sker i et større interval end det rene stof.

Det samme stof kan godt have forskellige smeltepunkter som kan skyldes forskellige krystalstrukturer se fx. sucroseoctaacetat.

Se også omkrystallisering.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 10/1,10; 11/10,17

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13