BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Terpener

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Terpenes)

Terpener er den ene af hovedklasserne af simple (ikke forsæbbare) lipider, forbindelserne er opbygget af isoprenenheder. Terpener kan være lineære eller cycliske molekyler eller kombinationer. Et stort antal findes i planter. De vigtigste er 3 medlemmer af de fedtopløselige vitaminer A, E og K. Til klassen hører ligeledes ubiquinon og plastquinonerne. I terpengruppen findes ligeledes forbindelser som: carotenoider, gummi, gibberelliner, trichotheciner, ryanodin, farnesol og chlorofyl. Tabellen viser hvilke grupper terpener omfatter:

Hemiterpener

C5H8

Monoterpener

C10H16

Sesquiterpener

C15H24

Diterpener

C20H32

Sesterterpener (ophiobolaner)

C25H40

Triterpener

C30H48

Tetraterpener

C40H64

Polyterpener

(C5H8)n

Terpener forekommer vidtspredt i planteriget, de kan have meget forskellige strukturer, men er alle opbygget af isoprenenheder. Hemiterpenerne som kun består af en enkelt isoprenenhed de akkumulerer ikke i planterne men er som regel bundet til andre molekyler ofte en anden terpen. Monoterpener består af kombinationer af to isoprenenheder, sesquiterpenerne af tre isoprenenheder, og di- og triterpenerne af fire og henholdsvis seks isoprenenheder. Polyterpenerne består af molekyler med over 8 isoprenenheder organiseret i en lige kæde. Her kan specielt nævnes phytol der indgår i chlorophylmolekylet.

Se også tetræolie, thymol, roseoxid og carvacrol.

Eksempler på monoterpener:
 
Eksempler på sesquiterpener:
Eksempler på diterpener:
Eksempler på Sesterterpener (ophiobolaner):
Eksempler på triterpener:

 

 

L.P.Miller (Ed.) Phytochemistry vol II, 1973

BioSite 5/7,98; 24/1,04

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13