BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Konjugerede former af linolsyre (CLA)

Udskriv

Andre navne: (Eng.: )

Konjugerede octadecadiensyrer er en gruppe af geometriske isomerer af linolsyre (conjugated linoleic acid, CLA) se fig nedenfor. Konjugerede linolsyrer har dobbeltbindinger der er adskilt af en enkelt methylgruppe, i modsætning til normalt i flerumættede fedtsyrer hvor dobbeltbindingerne er adskilt af to methylgrupper. Den isomer som forekommer hyppigst hos mennesker og dyr er cis-9, trans-11 octadecadiensyre (vomsyre eller rumensyre). Denne syre betragtes også som den mest biologisk aktive. Som alle andre konjugerede diener absorberer de lys ved 234 nm, hvilket kan anvendes ved detektionen. CLA er blevet sat i forbindelse med anticarcinogen virksomhed (hud, bryst og tarm cancerformer). Den anticarcinogene effekt ser ud til at være dosis afhængig (større dosis => større effekt). CLA ser også ud til at kunne reducere konc. af lav densitets lipoproteiner (LDL) i plasma. CLA stimulerer immunsystemet, muligvis ved at reducere prostaglandin E2 biosyntesen.

CLA er tilstede i mange forskellige fødevarer, højest i fødevarer som stammer fra drøvtyggere (kvæg, får og geder), som mælk (2 - 28 mg/g) og kødprodukter (5 - 12 mg/g), koncentrationen er afhængig af sæson og fodersammensætning. Endvidere kan CLA fremstilles ud fra planteolier ved isomerisering af de der forekomne umættede fedtsyrer.

 

Strukturen af forskellige CLA-former

Kritchevsky, D. 2000. Antimutagenic and some other effects of conjugated linoleic acid. British Journal of Nutrition. 83:459-465; E134; E177

 

BioSite 29/5,00; 30/10,02

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13