BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Glycerider

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Glycerides)

Glyceriderne er estre mellem tri-alkoholen glycerol og en til tre fedtsyrer. Glyceriderne hører til de neutrale lipider (glycerider, sterol estre, vokse). Glyceriderne er hovedkomponenterne i fedtstoffer og olier. I de animalske fedtstoffer, som smør, dominerer mættede fedtsyrer i glyceriderne, medens de umættede fedtsyrer er mere velrepræsenterede i glycerider fra planteolier som fx. soyaolie. Fedtstoffer er faste ved stuetemperatur medens oiler er flydende. Fedtsyrene kan have kædelængder fra 4 carbonatomer op til 24 carbonatomer. De tre hydroxylgrupper på glycerol kan være forestret til forskellige fedtsyrer. Glyceriderne benævnes også monoacylglyceroler, diacylglyceroler og triacylglyceroler. Hvis de to yderste hydroxylgrupper på glyceroldelen er forestret til forskellige fedtsyrer bliver det midterste carbonatom assymetrisk og molekylet kan derved forefindes i forskellige enantiomere former. Mono- og diglyceriderne er sjældent tilstede i frisk plante eller dyrevæv, men fremkommer efter henstand hvor hydrolyse ved lipaser har fundet sted. Phospholipider har en vis strukturel lighed med diglycerider idet phospholipider også har glycerolmolekylet som "rygrad" med to fedtsyrer forestret til to af hydroxylgrupperne, samt en polær gruppe forestret til den sidste hydroxylgruppe via en phosphatgruppe.

Se også forsæbningstal, triolein, tristearin og tripalmitin.

Eksempler på strukturer af mono-, di- og triglycerider

3-D model af et triglycerid

3D struktur af et triglycerid

 

BioSite 23/6,99; 16/9,12

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13