BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Skilletragt

Udskriv

Andre navne: (Eng.: Separation funnel, separatory funnel)

Skilletragten anvendes meget i laboratoriet til væske/væske ekstraktion fx til ekstraktion af et stof fra en vandig opløsning over i et organisk opløsningsmiddel. I laboratoriet kommer man ofte ud for at skulle ekstrahere et stof fra en væskefase fx en vandig opløsning over i en organisk fase som er lettere at inddampe så man kan få sit stof opkoncentreret. Det foregår ved at man overfører den væske der skal ekstraheres til en skilletragt og til sætter en passende mængde ikke-blandbar ekstraktionsvæske – eksempelvis diethylether eller methylenchlorid. De to væsker blandes nu ved at omryste dem forsigtigt i skilletragten så de bliver blandet grundigt. Efter omrystningen sættes skilletragten til fasedeling indtil de to faser igen er adskilt. Derefter kan den nederste fase tappes ud via hanen i bunden i tragten.

Praktisk note: Diethylether har en densitet der er mindre end vand og vil derfor være den øverste fase og vand den nederste, omvendt med methylenchlorid som har en densitet der er større end vands og derfor vil være den nederste fase. Under ekstraktionen kan der pga. ekstraktionsvæskernes lave damptryk dannes et overtryk, for at reducere overtrykket kan man åbne hanen på skilletragten i opret position. Overtrykket kan under uheldige omstændigheder være så stort at skilletragten eksploderer.

Skilletragt

Skilletragt som viser de to faser af væskerne 

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 28/2,10; 2/5,14

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13