BioSite forsiden

Indhold i box-in-a-box-4b

Gaskromatografi

Udskriv

Andre navne: Gaschromatografi, GC. (Eng.: Gas chromatography, GC, gas liquid chromatography, GLC)

Gaskromatografi er en kromatografiform som benytter sig af forskelle i stofferes forskellige flygtighed (hovedsageligt) til at adskille dem. Gaskromatografi har den begrænsning at stofferne som ønskes adskilt ikke må have en for høj molekylvægt samtidig må de ikke være for polære. Salte og proteiner kan således ikke adskilles ved denne type kromatografi, til disse stoffer er en kromatografiform som HPLC mere velegnet.

En gaskromatograf består af ovn hvor temperaturen kan reguleres meget præcist og reproducerbart. I ovnen er der monteret en kapillarsøjle/kolonne som typisk er 25-30 m lang og som i den ene ende er monteret i en injektor og i den anden ende er monteret i en detektor.

Klik for større billede

Gaskromatografens opbygning

Gas liquid chromatography – hvis den stationære fase har væskekarakter (fx indersiden af søjlen coated med en væske, ved pakkede GC søjler – partiklerne coated med en væske)

GC separation efter kogepunkt - hvorfor kommer de så ud selvom temp. Ikke er høj nok?/når op på stoffernes kogepunkt?

Injektor
Split/splitless

Gradient/isotermisk

Figurer af GC systemer, grafik og foto

Figur af kromatogram

Søjle og søjletyper
Forskellige faser, længde, indre diameter, temperaturområde, filmtykkelse, blødning.
Figurer af søjler, grafik

En 30 m lang kapillarsøjle til gaskromatograf

Kapillarsøjle til gaskromatograf


Ovn
Figur: Foto af ovn

Injektor
Split/splitless

Detektotyper
Flammeionisationsdetektoren (FID)
Nitrogen-phosphor detektoren (NPD)
ECD
FTIR
Osv.

Derivatisering
Eksempler

Eksempler på applikatiuoner/anvendelseseksempler
FAME (stoffer som er derivatiserede)

Intern standard
Ekstern standard

Troubleshooting

Se også fastfase mikroekstraktion.

Indhold i box-in-a-box-5

BioSite 28/2,10; 21/3,10

Indhold i box-in-a-box-6b
Box 10
Box 11
Box 12
Box 13